Algemene voorwaarde's 

Artikel 1 : Services behandeling.

Als er eventueel vlekken onverhoopt toch weer zichtbaar worden na de reiniging, dan sturen wij zo spoedig mogelijk één of twee nieuwe specialisten terug om de reiniging (deels) opnieuw uit te voeren. Deze service behandeling vervalt als : 
- U van tevoren door onze specialist(en) bent gewaarschuwd, en u zelf heeft besloten de reiniging toch uit te laten voeren. 
- Eventuele vlekken, beschadigingen lijken te zijn. 
- U het meublement gebruikt, alvorens het voor minimaal 90% droog is.
- De vlekken zijn ontstaan, nadat de specialisten de meublement hebben gereinigd. 

Artikel : 2 Diefstal, vernieling, discriminatie, of mishandeling.

Wij hebben het recht een schadevergoeding te eisen wanneer onze specialisten te maken krijgen met : Diefstal, of vernieling. Hiervoor wordt altijd aangifte gedaan. Wanneer er spraken is van discriminatie, of mishandeling jegens onze specialisten, hebben hun het recht om per-direct te stoppen met hun dienstverlening zonder opgaaf van reden. Het volledige afgesproken bedrag dient de opdrachtgever alsnog binnen de gestelde termijn te betalen. Het is aan de specialisten om een aangifte te overwegen, maar wij bieden in dit geval al onze steun en medewerking. 

Artikel : 3 Inspanning reinigingsbedrijf. 

Het reinigingsbedrijf  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het reinigingsbedrijf zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Bijvoorbeeld : Te laat afzeggen van een afspraak, of indien mogelijk op het laatste moment extra dienstverlening verwachten.

Artikel 4 : Annulering

Het kan voorkomen dat de afspraak onverhoopt niet kan doorgaan en of verplaatst moet worden. In dit geval kunt u tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verplaatsen. Als u binnen 24 uur voor uw afspraak wilt verplaatsen, kan dit éénmalig kosteloos. Als u de afspraak 24 uur voor uw afspraak wilt annuleren, wordt 40% van het totaal afgesproken bedrag in rekening gebracht met een minimum van 35,00 euro en een maximum van 85,00 euro. 

Artikel 5 : Rekening niet op tijd betalen.

Als wij u een factuur hebben gestuurd geven wij u 14 dagen om deze te betalen. Vaak ontvangt u binnen 7 dagen per mail en of per post een herinnering. Als u na 14 dagen niet heeft betaald geven wij deze factuur zonder verdere kosten uit handen aan incassobureau : Administratie, belasting, boekhouding, en Incasso (AbbI). Abbl gaat u wederom enkele dagen in de gelegenheid stellen  om de rekening alsnog te voldoen. Pas na deze gestelde termijn neemt de incassobureau het volledige openstaande dossier over met bijkomende kosten van dien.

Artikel 6 : Rekening doorgestuurd naar incasso bureau.

Als wij uw rekening wegens gebrek van betaling door hebben gestuurd naar een incassobureau zijn de eventuele bijkomende kosten voor de opdrachtgever. 
Vanaf dit moment is het tevens niet meer mogelijk om met ons tot een betaalafspraak te komen.

Artikel 7 : Betaalregeling of uitstel van betaling. 

Het kan voorkomen dat u na de reiniging een financiële tegenslag heeft gehad. In dit geval kunt u contact met ons opnemen om tot een eventuele betaalregeling te komen, of om uitstel van betaling aan te vragen. Let er wel op dat u dit binnen 14 dagen na ontvangst van uw factuur aan ons kenbaar maakt. 
Als uw rekening al tot de incassobureau is gekomen, dient u dit voorstel aan het incassobureau te stellen. 
Uitstel van betaling en een mogelijkheid op aflosregelingen gelden niet op onze annulering kosten.

Artikel 8 : Geheimhouding van onze klanten.

Onze specialisten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u als opdrachtgever heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit een gesprek. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Meubelreinigingen of All in cleaning verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. U zult hier niet van op de hoogte worden gesteld. 

Artikel 9 : Aansprakelijkheid.

Bedrijven zijn in Nederland verplicht een bepaalde zekerheid te stellen naar de klanten toe. In dit geval hebben wij  een verzekering voor eventuele schade. Echter geldt dit alleen omtrent schade dat wordt gemaakt door de specialist, wat niks te maken heeft met het gereinigde meublement.
Meubelreinigingen en all in cleaning zijn niet aansprakelijk wanneer een meublement niet voldoende schoon gemaakt wordt. Uiteraard zullen wij wel uit service indien nodig nog een tweede keer terugkomen om de reiniging opnieuw uit te voeren. 

Artikel 10 : Acties, en kortingen. 

In sommige gevallen geven wij (al dan niet per flyer) kortingen weg. Deze kortingen gelden niet op actie's of op andere kortingen.
De behandelingen die via socialmedia onder de aandacht worden gebracht zien wij ook als een actie of korting. 
6 keer per jaar geven wij een 100% Kortingsbon weg. Deze geeft u vrijstelling tot een behandeling naar keuze, en mag dus wel gecombineerd worden met lopende acties en kortingen.

Artikel 11 : Waardebonnen :  50,00 tot 500,00 

Al onze waardebonnen van 50,00 tot 150,00 zijn tot 1 jaar na aanschaf bruikbaar, en mag gebruikt worden door iedereen die deze kaart bezit. Wanneer de kaart is aangeschaft staat rechts onder op de kaart.
Al onze waardebonnen van 300,00 en 500,00 zijn tot 7 jaar na aanschaf bruikbaar, en mag gebruikt worden door iedereen die deze kaart bezit. Wanneer de kaart is aangeschaft staat rechts onder op de kaart. 

Als u een behandeling kiest dat goedkoper is dan de waarde van uw kaart, dan wordt uw kaart gedeactiveerd. U ontvangt binnen 5 werkdagen een nieuwe kaart met het resterende bedrag. 

Artikel 12 : Voorwaarde gelden voor :  

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen het reinigingsbedrijf en de klant waarop reinigingsbedrijf : Meubelreinigingen en All in cleaning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Met uitzondering dat Meubelreinigingen of All in cleaning schriftelijk laten weten af te wijken van deze voorwaarde's.